Travian Answers

Mulakan dengan soalan anda

Cari dengan menjawab soalan

Untuk mendapatkan jawapan, pilih kategori utama dan sub-katergori sehingga jawapan anda dipaparkanl di bawah. Jika persoalan anda masih tidak terjawab, anda boleh terus menghubungi kami.

Saya ada soalan berkenaan..

Mari lihat penerangan lanjut:

Cari dengan sitemap

Anda lebih suka mencari melalui sitemap biasa seperti yang digunakan pada laman web kegemaran anda? Tiada masalah, gunakan Answers sitemap-navigation untuk mencari jawapan anda.

Path to Pandora - Perbandingan Ciri

Apa

Travian: Legends

Travian: Path to Pandora
Umum

Peta

Rata 801 x 801

Eropah 401 x 401

Wilayah-wilayah

Tiada wilayah

87 wilayah yang boleh ditakluki

Mata Kejayaan

tidak

Satu perikatan mempunyai >50% kawalan wilayah dan pemasa penamatan "pegangan" telah berakhir. Mereka boleh menggunakan kuasa artifak dan perikatan mereka mengumpul mata kejayaan. Mata kejayaan yang diperolehi oleh perikatan anda setiap hari boleh disemak di dalam gambaran keseluruhan wilayah

Puak-puak

3 (Gaul, Teuton, Rom)

5 (Gaul, Teuton, Rom, Mesir, Hun)

Bangunan puak

Semua bangunan nampak sama bagi setiap puak

Setiap puak mempunyai visual bangunan yang berlainan

WoW

ya

tidak

Tentera bergabung

tidak

ya

Tentera dimajukan

tidak

ya

Laluan dagangan

Anda boleh membuat laluan dagangan ke kampung-kampung anda sendiri, kepada Keajaiban Dunia perikatan/gabungan anda dan kepada kampung-kampung yang mempunyai artifak di dalam perikatan/gabungan anda.

Anda boleh membuat laluan ke kampung-kampung anda sendiri

Bangunan pejabat dagangan

Normal

Kesan berganda

Gelanggang latihan

Normal

Kesan berganda

Slot bangunan

Akaun Rom mempunyai satu slot bangunan tambahan

Kampung Rom mempunyai satu slot bangunan tambahan

Kapasiti gua dan kapasiti saudagar

Setiap akaun mempunyai kapasiti gua dan kapasiti saudagar bergantung pada puak akaun.

Setiap kampung mempunyai kapasiti gua dan kapasiti saudagar bergantung pada puak kampung.

Pelayan tamat

Pelayan tamat apabila Keajaiban Dunia yang dimiliki oleh seorang pemain itu atau seorang Natar mencapai tahap 100

Pelayan tamat selepas 200 hari

Statistik

"Plus" dan statistik am ada disediakan

"Plus" dan statistik am telah dibuang dan satu halaman statistik percuma yang baru ada disediakan bagi pemain (lihat pos di atas ini).Artifak

Nama

Dipanggil artifak

Dipanggil kuasa purba

Ketersediaan

Perlindungan Arkitek, Perlindungan Jeneral, Perlindungan Perisik, Perlindungan Tukang Masak, Perlindungan Pengajar, Perlindungan Pereka Hebat, Perlindungan Pengesan Api, Perlindungan Emas Palsu, Pelan Pembinaan Keajaiban Dunia

Perlindungan Arkitek, Perlindungan Jeneral, Perlindungan Perisik, Perlindungan Tukang Masak, Perlindungan Pengajar, Perlindungan Pereka Hebat, Perlindungan Pengesan Api

Menakluki

Boleh ditakluk dengan memusnahkan perbendaharaan di dalam serangan dengan wira anda sekiranya anda mempunyai perbendaharaan yang cukup besar di kampung anda.

Sebaik sahaja perikatan anda menakluki sebuah wilayah, perikatan anda akan dapat mengakses kuasa purba yang akan diaktifkan di dalam kampung yang mempunyai perbendaharaan yang cukup besar.

Pengaktifan

Ia diaktifkan secara automatik 24 jam selepas ditakluki.

Ia perlu diaktifkan secara manual setiap 24 jam, kuasa purba yang sama boleh diaktifkan sekali sahaja bagi setiap ahli perikatan.

Tempoh kuasa

Aktif secara kekal.

Ia perlu diaktifkan secara manual setiap 24 jam, kuasa purba yang sama boleh diaktifkan sekali sahaja bagi setiap ahli perikatan.

Pengehadan kuasa

Anda boleh menangkap maksimum 3 artifak, dengan hanya 1 artifak yang unik atau yang mempunyai kesan pada seluruh akaun. Anda boleh mempunyai lebih daripada 3 artifak di dalam akaun anda. Artifak mesti ditakluki dengan menakluki seluruh kampung yang menyimpannya.

Hanya 3 artifak yang tertua akan menjadi aktif, dengan hanya 1 artifak yang unik atau yang mempunyai kesan pada seluruh akaun. Sekiranya terdapat 2 artifak dengan kesan seluruh akaun di antara 3 artifak tertua anda, artifak yang keempat tertua akan menjadi aktif.

Pengecualian bagi tangkapan sendiri: Anda boleh menukar artifak di antara kampung akaun anda dengan wira, walaupun sekiranya anda mempunyai 3 artifak atau lebih.

Semasa di Travian: Legends, artifak tersebut akan sentiasa aktif bagi kampung atau akaun yang memilikinya; tetapi kuasa purba di Travian: Path to Pandora perlu diaktifkan. Ianya boleh diaktifkan sebaik sahaja perikatan pemain mencapai >50% kawalan wilayah dan telah memegang wilayah tersebut selama 24 jam. Untuk mengaktifkan kuasa purba, seorang ahli perikatan hanya memerlukan perbendaharaan tahap 10 bagi kuasa purba dengan kesan terhadap kampung, atau perbendaharaan tahap 20 bagi kuasa purba dengan kesan terhadap akaun.

Terdapat beberapa pengehadan secara semula jadi: Bagi setiap kampung, hanya satu kuasa purba boleh diaktifkan, dan bagi setiap akaun, hanya satu kuasa purba yang memberi kesan kepada seluruh akaun boleh diaktifkan. Oleh itu, sejumlah dua kuasa purba boleh mempengaruhi satu kampung.
Menakluki

Kampung:

Apabila anda menakluki satu kampung yang dimiliki oleh akaun milik puak lain, puak bagi kampung tersebut akan bertukar kepada puak akaun anda. Semua bangunan yang khusus bagi puak tersebut akan hilang.

Apabila anda menakluki satu kampung yang dimiliki oleh akaun milik puak lain, puak bagi kampung tersebut akan kekal sama. Semua bangunan yang khusus bagi puak tersebut akan kekal, melainkan ianya dimusnahkan semasa ditakluki. Puak akaun anda akan kekal sama seperti pendaftaran anda.

Natar.

Apabila menakluki sebuah kampung Natar, kampung tersebut akan dimiliki oleh akaun anda dengan puak-puak di dalamnya.

Apabila menakluki sebuah kampung Natar, kampung tersebut akan dimiliki oleh puak kampung penghulu.Pengasasan

Di mana

Tiada pengehadan

Anda hanya boleh tinggal di wilayah yang mempunyai wilayah di sekelilingnya yang mempunyai lebih daripada 4,000 populasi. Terdapat beberapa wilayah yang anda boleh tinggal pada bila-bila masa (wilayah pusat).

Kampung

Apabila membuka satu kampung yang baru, kampung tersebut dimiliki oleh puak yang sama dengan akaun tersebut.

Apabila membuka satu kampung yang baru, kampung tersebut dimiliki oleh puak kampung bagi orang yang membuka kampung tersebut.Pengembaraan dan item wira

Item wira

Memakai item daripada puak lain tidak akan mempertingkatkan unit anda.

Memakai item daripada puak lain akan mempertingkatkan nilai unit daripada puak tersebut di dalam kampung semasa.

Item dalam pengembaraan

Wira anda hanya boleh menemui item bagi puak akaun tersebut.

Wira anda hanya boleh menemui item bagi puak akaun tersebut.

Askar dalam pengembaraan

Wira anda hanya boleh menemui askar bagi puak akaun tersebut.

Wira anda boleh menemui askar daripada puak dia semasa dia memulakan pengembaraan tersebut.

Standard

Item standard wira mempengaruhi pergerakan askar di kalangan ahli perikatan.

Item standard wira mempengaruhi pergerakan askar di dalam gabungan.Menyeimbangkan perubahan

Hasil Seni

Anda boleh menggunakan hasil seni tanpa apa-apa pengehadan masa.

Anda boleh menggunakan satu hasil seni setiap 24 jam (sama seperti bekas air).

Kerja Air

Tidak wujud kerana tiada orang Mesir.

Lihat perubahan di dalam pos di atas ini.

Bonus-bonus Persekutuan

Tiada perubahan

Lihat perubahan di dalam pos di atas ini.Gabungan

Saiz

Setiap perikatan boleh memasuki maksimum 3 gabungan yang berlainan.

Setiap perikatan boleh memasuki satu gabungan yang terdiri daripada maksimum 4 perikatan (lihat butir-butir di dalam pos di atas ini).

Bantuan

Pemain boleh membantu mana-mana kampung.

Pemain boleh membantu diri mereka sendiri, perikatan mereka dan setiap perikatan di dalam gabungan yang sama.

Hantar sumber

Pemain boleh menghantar sumber kepada mana-mana pemain yang lain.

Pemain boleh menghantar sumber kepada diri mereka sendiri, perikatan mereka dan setiap perikatan di dalam gabungan yang sama. Tawaran di pasar tidak terikat dengan penghadan ini.

 


Adakah persoalan anda terjawab?

Ya   Sederhana   Tidak